ปัญหาราคายาง ณ ปัจจุบัน

พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศไทยนอกจากข้าวและน้ำตาลอีกหนึ่งพืชทางเศรษฐกิจนั้นก็คือยางพารา โดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำและมีแนวโน้มปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปัจจัยรอบด้านของสภาพความต้องการและปริมาณยางพาราในระบบตลาดที่มีการผลิตออกมาไม่สอดคล้องกัน ส่งผลทำให้เป็นปัญหาที่เรื้อรังในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้สำเร็จ

 

ปัญหาราคายาง

ปัญหาราคายางพารา ณ ปัจจุบันนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบปัญหานั่นก็คือปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางพาราไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปัจจุบันมีผู้ผลิตยางพาราอยู่ 3 ประเทศหลักๆก็คือประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ที่มีการผลิตน้ำยางพาราออกมาสู่ตลาดมากกว่าความต้องการยังไม่นับรวมทั้งผู้ผลิตยางพารารายใหม่นั่นก็คือประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่มีผลผลิตออกมาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสวนทางกับความต้องการใช้ยางพารา เป็นปัจจัยทำให้ราคายางพาราตกต่ำ อีกส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะผู้ใช้ยางพารารายใหญ่นั่นคือประเทศจีน สหรัฐ และประเทศญี่ปุ่นได้เกิดการชะลอการสั่งซื้อ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศจึงเกิดการชะลอการสั่งซื้อซึ่งกระทบต่อผู้ผลิตโดยตรง หากเราติดตามข่าวจะพบว่าทางตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกากำลังเกิดสงครามและมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยล่าสุดมีการยิงขีปนาวุธเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม เหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้ทั่วโลกต่างกังวลโดยมีการจับตาสถานการณ์นี้อย่างเป็นพิเศษ ในหลายครั้งมีความพยายามที่จะรวมตัวกันของผู้ผลิตยางพาราเพื่อควบคุมผลผลิตให้ออกมาเพียงพอกับตลาดและความต้องการ เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตน้ำมันที่รวมตัวการกำหนดโควต้าการผลิตเพื่อให้น้ำมันที่ผลิตออกมาไม่เกิดภาวะล้นตลาดส่งผลทำให้ราคาน้ำมันสามารถเป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้แตกต่างจากราคายางพารา ที่ยังคงสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจและการผลิตในขณะนี้ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้มีทิศทางและแนวทางแก้ไขที่ต้องใช้เวลาแต่เราสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการนำยางพาราและผลผลิตที่ได้นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเช่นนำมาผลิตหมอนยางพารา ที่นอนยางพาราหรือแม้แต่เครื่องใช้ที่ทำจากยางพาราโดยต้องศึกษาคุณสมบัติพิเศษของยางพาราว่ามีความโดดเด่นทางด้านไหนและดึงคุณสมบัติเหล่านั้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร

ปัญหาราคายางตกต่ำเป็นปัญหาที่เกษตรกรมักพบอยู่สม่ำเสมอสิ่งหนึ่งเราไม่ควรคาดหวังต่อการแก้ไขจากภาครัฐเนื่องจากปัจจัยในประเทศเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากแต่ปัจจัยนอกภายนอกประเทศเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราควรทำการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นเช่นการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามที่ได้กล่าวมา เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหายางพาราตกต่ำได้เบื้องต้นด้วยตัวคุณเอง