เศรษฐกิจโลก 2018

เศรษฐกิจโลก 2018

การติดตามข่าวสารเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถเรียนรู้และวางแผนในการใช้ชีวิต การทำธุรกิจและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดนปี 2018 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการลงทุนในหุ้นด้วย ซึ่งถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ดังนั้นเราไปดูกันเถอะว่าเศรษฐกิจโลกปี 2018 เป็นอย่างไร มีอะไรที่กำลังไปได้ด้วยดีและอะไรที่ควรระวัง

1.การค้าโลกสดใส

ประเทศจีนมีส่วนทั้งในทางตรงและทางอ้อมของการเจริญเติบโตทางการค้าของโลกในช่วงปี 2016  จนถึงต้นปี 2017 ราวๆ 70 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีสัญญาณว่าภูมิภาคต่างๆและในหลายประเทศนั่นมีสัดส่วนในการสนับสนุนการเติบโตทางการค้าโลกที่สูงนี้ ในปีนี้ตลาดการส่งออกของประเทศเยอรมนีไปยังประเทศที่มีการใช้เงินสกุลยูโร รวมไปถึงประเทศยุโรปอื่นๆทจะสูงขึ้น ส่วนด้านการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ในแถบเอเชียจะมีอัตราที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของ 2018 โดยสิ่งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ประเทศจีนจะมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการนำเข้าที่มีอัตราลดลง แต่นั่นก็ไม่ส่งผลให้ตลาดการค้าโลกชะงักหรือชะลอตัวมากนัก โดยได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าในปี การค้าโลกจะเติบโตในปีหน้าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.4 เปอร์เซ็นต์ โดยจะลดลงจากปีนี้ 5 เปอร์เซ็นต์

 เศรษฐกิจโลก 2018 2

2.อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ

ถึงแม้ว่าตามปกติแล้ว อัตราการขยายตัวของเงินเฟ้อจะขึ้นอยู่เศรษฐกิจโลก แต่ในปี 2018 แนวโน้มของการอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบคือ ค่าจ้างที่ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นสูงมากนัก ถึงแม้ว่าอัตราการจ้างงาน ค่าจ้างในหลายๆประเทศจะเพิ่มขึ้นสูงระดับก่อนวิกฤตการเงินแล้วก็ตาม แต่สัดส่วนของคนทำงานที่มีสภาพการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา หรือชั่วคราวมีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนชั่วโมงทำงานลดลง รวมไปถึงผลิตภาพที่อยู่นระดับต่ำ อันเป็นเหตุผลที่ทำให้การขยายตัวของค่าจ้างลดลง มีการตัดลงค่าใช้จ่ายต่างๆในหลายประเทศทั่วยุโรป จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของค่าจ้างจากภาครัฐ ที่อยู่ในระดับต่ำ

เพราะฉะนั้นทางธนาคารกลางของแต่ละประเทศ จึงได้มีลดหย่อนความเข้มงวดขอนโยบายด้านการเงิน พร้อมทั้งระวังถึงเรื่องการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะต้องกันไม่ให้เกิดอัตราอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากและอย่างต่อเนื่อง

 

เศรษฐกิจโลก 2018 3

3.ประเทศตลาดเกิดใหม่ไปได้สวย

สำหรับในปีนี้ประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงมีเศรษฐกิจที่สดใสและคึกคักมายิ่งขึ้น จะได้รับผลดีจากการค้าและตลาดโลก ที่กำลังฟื้นตัวและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็มีการอ่อนค่าลง อีกทั้งยังอัตราผลตอบแทนทางพันธบัตรของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในระดับที่ต่ำ  เพราะปัจจัยที่เป็นไปแนวโน้มที่ดีของสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตลาดเกิดใหม่มีความสดใส แต่ทั้งนี้ก็จะเกิดขอบเขตในการลงทุนด้านการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และนี่เองทำให้เกิดผลดีต่อราคาสินค้าและการอัตราการเติบโตของการตลาดโลกในวงกว้างด้วย

เรียกได้ว่า  เศรษฐกิจโลกในปี 2018 มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลก ที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วก็ตามจะกลับมาฟื้นตัวอย่างอย่างสดใสและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

โดนทางประเทศสหรัฐอเมริการ ได้มีการพบว่าการจ้างงานจะมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายของแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยหนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอีกด้วย แต่ทั้งนี้ภาวะเงินเฟ้อก็ยังคงขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆ แต่ก็อยู่ในระดับ สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยก็คื “Tax Reform” หรือ “มาตรการการลดภาษี” พร้อมทั้งพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางในต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางแถบยุโรปนั้น ได้มีการคาดการณ์ว่าตลาดจะเริ่มปรับโครงการและขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นกว่าปี 2017 ส่งผลให้ ECB เตรียมยุติมาตรการ QE ในปีนี้ หลังจากที่มีเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ส่วนของทางประเทศจีนก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าแรงหนุนในการส่งเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวลงโดยอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น โดยการชะลอตัวนี้เป็นการเน้นความเสถียรภาพทางด้านการค้า เศรษฐกิจและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนักพร้อมทั้งลดอัตราการผลิตที่ล้นเกินไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ส่วนเศรฐกิจของเอเชียจะมีการขยายที่ดีมากยิ่งขึ้นจากการที่เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวที่ดีมากในครึ่งปีแรกของ 2018 โดยทางพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนนั้นชี้ให้เห็นถึงทิศทางของการเงินและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและคุณภาพ พร้อมทั้งมีพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

เรียกได้ว่าในปี 2018 นี้ เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัวที่ดี ส่งผลให้ทิศทางเงินเฟ้อเริ่มกลับมาฟื้นตัว ธนาคารกลางเตรียมลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลง และนี่จะส่งให้เกิดการผันผวนในตลาดการเงินเป็นระยะๆ ดังนี้ นักลงทุน นักธุรกิจจะต้องมีคอยติดตามพร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดและใกล้ชิด  เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีของการลงทุน