TOA เคมีภัณฑ์

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์จากร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์

สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันคือการที่เราจะต้องเจอหรือใช้สารเคมีเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้คือเคมีภัณฑ์ที่เราใช้ปกติในชีวิตประจำวันแน่นอนว่ามันอาจจะไม่มีอันตรายจากการใช้งานมากเท่าไหร่เพราะถูกออกแบบ ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นประเภทที่ใช้งานในครัวเรือน แต่ยังมีเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีประเภทอื่นๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานการเกษตร ซึ่งแน่นอนว่าบางชนิดเราต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจจะมีอันตรายจากการใช้งานเกิดขึ้นได้เนื่องจากเคมีภัณฑ์เหล่านั้นเป็นสารเคมีอันตรายหรือใช้วัตถุอันตรายเป็นองค์ประกอบซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากการใช้งานต้องมีคำเตือนระบุบนกล่องหรือข้างบรรจุภัณฑ์  ซึ่งเราสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ได้จากร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์แต่สิ่งที่เราควรจะระวังในการเลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ คือ

เคมีภัณฑ์-TOA
  • เคมีภัณฑ์หรือสารเคมีเหล่านั้น มีวันหมดอายุระบุกำกับไว้อย่างชัดเจนหรือไม่เพราะถ้าหากเป็น สินค้าที่ไม่สามารถระบุวันที่กำกับเอาไว้ได้ว่ามีวันหมดอายุวันที่เท่าใดหรือวันที่เริ่มผลิตวันไหน ก็ถือว่า เคมีภัณฑ์ประเภทนั้น อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ไม่สามารถติดฉลากกำกับ เราไม่ควรซื้อมาใช้งาน อาจจะสอบถามจากทางเจ้าของร้าน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
  • เคมีภัณฑ์หรือสารเคมีนั้นมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสารเคมีเอาไว้ให้อย่างชัดเจนหรือไม่ ก่อนที่เราจะซื้อเราจำเป็นที่จะต้อง ศึกษาและเรียนรู้ให้ดีเกี่ยวกับตัวของสารเคมีที่เราจะใช้งานว่ามีส่วนประกอบเป็นสารเคมีตัวใดบ้างและแต่ละตัวมีอันตรายควรระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายในการสูดดมหรือการสัมผัสกับผิวหนัง ดังนั้นถ้าหากบนกล่องหรือบนผลิตภัณฑ์ไม่มีการระบุรายละเอียดของสารเคมีเอาไว้ก็สันนิษฐานได้ว่าเคมีภัณฑ์กล่องนั้น อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เช่นกัน 
  • บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อ จากร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เราควรที่จะพิจารณา ว่าฝาปิดแน่นหรือไม่มีรอยรั่ว รอยแตกของบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นหรือไม่ ถ้าหากมีควรแจ้งเจ้าของร้านให้ทราบ เพราะรอยรั่วรอยแตกร้าวนั้นอาจจะเกิดจากการขนส่งและการเคลื่อนย้าย หรืออาจจะเกิดจากแรงดันหรือสารบางอย่างทำปฏิกิริยาในบรรจุภัณฑ์จนทำให้เกิดรอยรั่วโดยที่เจ้าของร้านอาจจะยังไม่ทราบหากปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะทำให้เกิดอันตรายเสียหายต่อทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้อื่นได้เช่นกัน 
  • การเลือกซื้อเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรและงานอุตสาหกรรมใดๆก็ตาม  ควรเลือกซื้อกับร้านที่สามารถไว้วางใจได้เราจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและไม่ต้องกังวลเรื่องของอันตรายที่จะเกิดจากการใช้งาน