5 เทคนิคการตีโจทย์ทำข้อสอบ IELTS

  1. อ่านข้อสอบให้เร็ว ในการสอบ IELTS พยายยามอ่านและจับใจความสำคัญแต่ละบทและแต่ละย่อหน้า อย่าอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นคำอธิบายเสริมไม่สนใจคำที่ไม่คุ้นเคยใด ๆ ในขั้นตอนนี้
  1. มองหาคำสำคัญ โดยเฉพาะคำบ่งบอกเหตุการณ์ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อที่จะเดาเหตการณ์ เนื้อเรื่อง ได้รวดเร็วขึ้น ทำข้อสอบ IELTS ได้เร็วขึ้น

5 เทคนิคการตีโจทย์ทำข้อสอบ IELTS

  1. ดูคำบริบทโดยรวม มองหาความหมายที่คล้ายคลึงกัน สัมพันธ์กับคำถาม เพื่อที่จะเข้าถึงคำตอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง
  1. เดาความหมาย คุณจะพบโมดูลการเรียนรู้ของการอ่านข้อสอบ IELTS ที่ง่ายขึ้นถ้าคุณรู้จักความหมายจากรากคำศัพท์ ทั้งคำที่มีความหมายเหมือน ความหมายตรงกันข้าม
  1. ใช้เวลาให้เหมาะสมกับคำถามแต่ละข้อ คำถามบางอย่างอาจเป็นเรื่องยากมากดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับคำถามที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณในการตอบ การทำข้อสอบ  IELTS  แต่ละข้อควรใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที ก่อนที่จะข้ามไปยังคำถามถัดไป